MELC redakcijos ir skyriai

 

Direktorius
Rimantas KARECKAS

 

Direktoriaus pavaduotoja
Ona PEČIULIENĖ

 

Filologijos redakcija
Vedėja Laura BLYNAITĖ

Vyresnieji moksliniai redaktoriai: Ramutė DRAGENYTĖ, Valdemaras SERAPINAS, Teresė PAULAUSKYTĖ

 

Gamtos ir technikos mokslų redakcija
Vedėja Valė BARTOŠEVIČIENĖ

Vyresnieji moksliniai redaktoriai: Ingrida MERKYTĖ, Gintarė VISELGIENĖ, Gintautas KLIMAVIČIUS, Sabina PRUŠINSKIENĖ

 

Istorijos redakcija
Vedėja Eglė PACEVIČIENĖ

Vyresnieji moksliniai redaktoriai: Jurgita MOCKIENĖ, Sigitas TUTLYS

 

Menotyros redakcija
Vedėja Vilija KNEITIENĖ

Vyresnieji moksliniai redaktoriai: Jurgita BILIUKEVIČIŪTĖ, Monika JURKĖNIENĖ

 

Socialinių mokslų redakcija
Vedėja Žydruolė JONUŠKIENĖ

Vyresnieji moksliniai redaktoriai: Michail KUŠNER, Rima VARNIENĖ

 

Informacinių technologijų skyrius
Adomas KARNIŠAUSKAS
Vytautas SIMAITIS
Laima GELČIŪTĖ

 

VLE.LT konsultacinė kolegija

 

prof. dr. Alfonsas ANDRIUŠKEVIČIUS, dailės kritikas, poetas, eseistas. Lietuvos nacionalinės premijos laureatas (2007).

prof. habil. dr. Vincas BŪDA, biofizikas, ekologas. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (2011). Gamtos tyrimų centro direktorius. Tyrimų sritys – cheminė ekologija, entomologija, biologiškai aktyvių cheminių medžiagų paieška. Lietuvos mokslo premija (2002).

prof. dr. Arūnas BUKANTIS, geografas, meteorologas. Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedros vedėjas. Daugiau kaip du dešimtmečius tyrinėja Lietuvos ir Baltijos jūros regiono klimatą, orų poveikį įvairioms žmogaus veiklos sritims.

prof. dr. Aurelijus GUTAUSKAS, teisininkas. Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas. Dėsto Vilniaus universitete.

doc. dr. Lolita JABLONSKIENĖ, dailėtyrininkė. Nacionalinės dailės galerijos vadovė. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija (2017).

prof. dr. Rimantas JANKAUSKAS, antropologas. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (2014). Vilniaus universiteto prorektorius. Tiria Lietuvoje archeologinių kasinėjimų metu rastus žmonių palaikus, Lietuvos partizanų, Napoleono karių masines kapavietes, palaidojimus bažnyčių kriptose.

prof. dr. Libertas KLIMKA, fizikas, mokslo istorikas, etnologas. Lietuvos etnokosmologijos muziejaus mokslinis vadovas. Įtvirtino naują Lietuvoje tarpdisciplininę mokslo šaką – paleoastronomiją. Jono Basanavičiaus premija (2005), Stasio Šalkauskio premija (2008).

prof. dr. Rimvydas LAUŽIKAS, archeologas, istorikas. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanas. Vadovauja UNESCO Lietuvos nacionaliniam komitetui Pasaulio atmintis. Nacionalinė mokslo pažangos premija (2009).

prof. dr. (HP) Romas LAZUTKA, ekonomistas, sociologas. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (2016). Vilniaus universiteto Teorinės ekonomikos katedros vedėjas.

prof. dr. Vylius LEONAVIČIUS, sociologas, filosofas. Dėsto Vytauto Didžiojo universitete. Mokslinės veiklos sritys: sociologijos ir sociologinio pažinimo teorijos, sveikatos, aukštojo mokslo, energetinio saugumo sociologija.

prof. dr. Algimantas MAČIULIS, architektas. Vilniaus dailės akademijos profesorius emeritas (nuo 2014). Lietuvos architektų sąjungos Architektūros riterio ordinas (2001).

dr. Rimantas MIKNYS, istorikas. Lietuvos istorijos instituto direktorius. Pagrindinė tyrimų sritis – 19 a.–20 a. pradžios Lietuvos visuomenė. Akademinės Lietuvos istorijos vienas autorių.

prof. habil. dr. Rimas NORVAIŠA, matematikas. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto mokslo darbuotojas. Tyrimų sritys – matematinė statistika, tikimybių teorija.

habil. dr. Jūratė SPRINDYTĖ, literatūrologė. Lietuvos mokslų akademijos tikroji narė (2011). Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Šiuolaikinės literatūros skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja. Pagrindinė tyrimų sritis – 20–21 a. lietuvių proza.

prof. habil. dr. Bonifacas STUNDŽIA, kalbininkas. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (2012). Nuo 1976 dėsto Vilniaus universitete.

doc. dr. Helmutas ŠABASEVIČIUS, menotyrininkas. Dirba Lietuvos kultūros tyrimų institute, dėsto Lietuvos aukštosiose mokyklose. Pagrindinės mokslinių tyrinėjimų sritys: 19 a. Lietuvos kultūra, choreografijos, scenografijos istorija. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija (2017).

prof. dr. Jonas VAIČENONIS, karybos istorikas, visuomenės veikėjas. Dėsto Vytauto Didžiojo universitete. Vadovauja Lietuvos karo istorijos draugijai, Archyvų tarybai prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos.

Paulius VAITKEVIČIUS, bendrovės Algoritmų sistemos verslo plėtros direktorius.

prof. habil. dr. Gintaras VALUŠIS, fizikas. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (2017). Fizinių ir technologijos mokslų centro direktorius. Lietuvos mokslo premija (1998).

prof. dr. Ramūnas VILPIŠAUSKAS, ekonomistas, politologas. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorius. Ordino Už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžius (2004).

arkivyskupas Lionginas VIRBALAS, jėzuitas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos vicepirmininkas ir Nuolatinės tarybos narys, Liturgijos komisijos pirmininkas, Visuomenės informavimo priemonių komisijos narys.

prof. habil. dr. Remigijus ŽALIŪNAS, gydytojas kardiologas. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (2011). Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius.

prof. habil. dr. Rimantas ŽELVYS, edukologas, psichologas. Dėsto Vilniaus universitete. Mokslinių tyrinėjimų pagrindinės sritys: švietimo vadyba, politika, reformos.

prof. habil. dr. Gintautas ŽINTELIS, informacinių technologijų inžinierius. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (2011). Tyrimų sritis – informacinių ir telekomunikacinių technologijų plėtros strategija.

doc. dr. Judita ŽUKIENĖ, muzikologė, pedagogė. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos mokslo prorektorė.