Lietuvių kryždirbystė

A
K
R
S
V
Antanas
Deveikis
19 a.–20 a. pradžios lietuvių tautodailininkas skulptorius. Daugiau
koplytėlės
liaudies smulkiosios architektūros rūšis – mediniai arba mūriniai memorialiniai paminklai, turintys miniatiūrinės bažnyčios, varpinės ar namo prieangio pavidalą. Daugiau
koplytstulpiai
liaudies smulkiosios architektūros rūšis – mediniai arba mūriniai memorialiniai paminklai. Daugiau
kryždirbystė
lietuvių liaudies meno ir kultūros tradicija. Lietuvių kryždirbystė ir kryžių simbolika – Pasaulio žodinio ir nematerialiojo paveldo paminklas (nuo 2008). Daugiau
kryžiai
smulkiosios architektūros rūšis – dažniausiai krikščionių memorialiniai paminklai. Daugiau
Rūpintojėlis
Jėzaus Kristaus ikonografinis tipas. Daugiau
saulutė
lietuvių geležinių kryžių rūšis; sakralinių pastatų, memorialinių paminklų (kryžių, koplytstulpių, smulkiosios architektūros kitų kūrinių) geležinės viršūnės ir dekoratyviniai interjerų puošybos elementai. Daugiau
Steponas Jonas
Gailevičius
19 a. lietuvių tautodailininkas skulptorius. Daugiau