„Visuotinė lietuvių enciklopedija“ jau elektroninėje erdvėje

2017 metų pradžioje pradėjo veikti Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro (MELC) išleistos „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ (VLE) suskaitmeninta bandomoji versija. Į elektroninę erdvę buvo perkelta dauguma VLE spausdintų tekstų ir iliustracijų, dalis straipsnių, daugiausia lituanistinių, panaujinta, enciklopedija papildyta naujais straipsniais.

 

Buvo sukurtas specialus prie skaitymo įrenginio prisitaikantis vle.lt puslapis, prie kiekvieno jame publikuojamo enciklopedijos straipsnio įdiegtas elektroninio teksto skaitytuvas LIEPA, kuris geba perskaityti lietuvių kalba užrašytą tekstą. Įdiegta straipsnių tekstų dydžio keitimo funkcija, vle.lt lankytojams sukurta galimybė elektroninės enciklopedijos kūrėjams atsiųsti pranešimą apie pastebėtą klaidą ar siūlomą naują temą.

 

Enciklopedijos straipsniai laisvai pasiekiami interneto adresu www.vle.lt.

 

Tolesnis vle.lt kaip naujo skaitmeninio produkto kūrimas vyksta etapais.

 

2018 metų I pusmetis

Atnaujinamas puslapio vle.lt dizainas ir pagal jį tobulinamas straipsnių pateikimas: paieškos rezultatuose pateikiama alternatyvus apibrėžimas, prie straipsnių atvaizduojami raktažodžiai, dizainui pritaikomos lentelės, sukuriama paveikslų galerija su galimybe paveikslą padidinti arba sumažinti, peržiūrėti visą galeriją, numatomos išorinės nuorodos ir vaizdo bei garso įskiepiai, sukuriamas didelės apimties straipsnių interaktyvus turinys.

 

Elektroninės enciklopedijos formatas pritaikomas išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams.

 

Kuriami skirtingų temų dienos straipsnių blokai su galimybe atvaizduoti po kelis siūlomus straipsnius.

 

Kuriama išplėstinės paieškos sistema, leidžianti vienu metu vykdyti paiešką skirtingose srityse naudojantis įvairiais nustatymais (pagal kelis kriterijus IR, ARBA principu), atlikti paiešką skirtingose straipsnio dalyse, pagal straipsnių tipus, kategorijas ir temines sritis.

 

Įkeliamos VLE iliustracijos ir nauja iliustracinė medžiaga, atnaujinami ir kuriami elektroninei sklaidai pritaikyti žemėlapiai.

 

Įdiegiama straipsnio pritaikymo atsispausdinimui funkcija ir sukuriama atsispausdinimo galimybė.

 

Sukurta galimybė prie kiekvieno rodomo straipsnio pasiūlyti savo nuotrauką.

 

2018 metų II pusmetis

Įdiegiama ir kuriama interaktyvi laiko juosta, per joje pažymėtas datas susieta su atitinkamais enciklopedijos straipsniais, skaitytojui suteikianti galimybę pasirinkti laiko juostos teminę sritį ir vaizduojamą laiko tarpą.

 

Panaujintas vle.lt turinys susiejamas su viešais išoriniais jau sukauptos skaitmeninės informacijos ištekliais.

 

Kuriama vle.lt įvairialypė terpė: sukuriamas specialus YouTube puslapis vle.lt, diegiami garso ir vaizdo įskiepiai iš LRT mediatekos ir kitų šaltinių.

 

Kuriama mobilioji vle.lt aplikacija su galimybe vartotojui gauti enciklopedijos informaciją, susijusią su jo buvimo vieta.

 

2019 metų I pusmetis

Straipsniuose šalia originalo forma rašomų tikrinių žodžių nuorodų principu įdiegiama lietuviška perraša.

 

vle.lt puslapyje sukuriama straipsnių autorių skiltis su galimybe atlikti paiešką tik šioje skiltyje, šalia kiekvieno autoriaus pavardės rodant jo parašytų straipsnių skaičių. Pasirinkus autorių pateikiamos nuorodos į jo rašytus straipsnius.

 

2019 metų II pusmetis

Kuriama registruoto vartotojo sritis su išplėstomis paieškos galimybėmis, paieškos istorija, taip pat galimybe kurti asmeninį turinį enciklopedinių duomenų pagrindu ir juo dalintis.

 

Kuriami interaktyvūs žemėlapiai.

 

vle.lt turinys visą laiką bus atnaujinamas ir pildomas naujais straipsniais bei iliustracijomis, siejamas su naujais išorinės informacijos šaltiniais ir suskaitmenintais MELC išleistais moksliniais enciklopediniais leidiniais.

 

Visuotinės lietuvių enciklopedijos kūrime galite dalyvauti ir Jūs. Apie tai skaitykite dalyje enciklopedininkai ieško fotografų.