Gudenė Rymantė 1951 11 28Kaunas, lietuvių architektė, urbanistė. 1974 baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą. 1974–94 dirbo Komunalinio ūkio projektavimo instituto Kauno filiale (nuo 1984 grupės vadovė), 1994–2004 – bendrovėje Kauno komprojektas (vadovaujanti architektė). Nuo 2005 dirba Kultūros paveldo departamento Kauno teritoriniame padalinyje (vyriausioji specialistė). Stažavo Gotlande, Čekijoje, Slovakijoje, Austrijoje. Svarbiausi projektai: Kaune – gyvenamasis namas su knygynu Vilniaus gatvėje (1981), Vilniaus gatvės rekonstrukcija į pėsčiųjų gatvę (su architektu R. J. Paliu, 1985, SSRS Ministrų Tarybos premija 1988), Šančių dalies tarp Mažeikių gatvės ir Panemunės tilto (buvusio Kauno tvirtovės I karinio miestelio) detalusis planas (1997), kavinių ir restoranų susivienijimo Dainava administracinio pastato rekonstrukcija Pramonės prospekte (1990), Šv. Zitos vienuolyno ansamblio restauracija, rekonstrukcija ir priestato statyba – pritaikymas Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakultetui (su architekte L. M. Perevičiene, 1998–2002), pastato Nepriklausomybės aikštėje ir Laisvės alėjoje rekonstrukcija į viešbutį (2003–05), miesto dvarelio pastatų komplekso pritaikymas Šeimos santykių institutui (su architektėmis L. M. Perevičiene, V. Skėriene, 2003), Lietuvos teisingumo rūmų restauracija ir pritaikymas Kauno filharmonijai (su architekte L. M. Perevičiene, projekto vadovė L. Adomavičienė, 2004–11); Kunigaikščio Kęstučio motorizuotų pajėgų bataliono valgykla Sakalynėje (Jurbarko rj. savivaldybė, 2000), Belvederio dvaro sodybos teritorijos restruktūrizavimo detalusis planas (su architekte V. Skėriene, 2004). Lietuvos architektų sąjungos Garbės ženklas (2014).

Rymantė Gudienė