Lietuvõs Respùblikos Vyriausýbė 1999 06 01–1999 10 27. 1999 06 01–1999 10 27 dirbusios Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudėtis pateikta lentelėje.

[lent071]