sáugomos teritòrijos, tai sausumos ar vandens plotai nustatytomis aiškiomis ribomis, turintys mokslinę, pažintinę, ekologinę, kultūrinę arba kitokią vertę. Joms teisės aktais nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas.

rezervatai

draustiniai

nacionaliniai parkai

regioniniai parkai

saugomos buveinės