Smilgẽvičius Jonas *1894 (?) †1984 Kaunas, Lietuvos inžinierius elektrikas. Studijavo Vokietijoje. 1929 parašė Lietuvos vyriausybei 12 lapų raštą, kuriame pasiūlė statyti hidroelektrines ant Nemuno aukščiau Prienų, ties Pažaisliu ir ties Jurbarku, pateikė ne tik techninius, bet ir finansinius siūlymus, kaip sukaupti lėšų statyboms, koks bus gaunamas pelnas. 1935 suprojektavo Ežerėlio šiluminę durpėmis kūrenamą elektros stotį. 1941 ištremtas į Sibirą. 1959 grįžo į Lietuvą. Parašė knygas: Nemuno hidroelektros stotis (1930), Lietuvos elektrifikacija (1934, vokiečių kalba), Nemuno hidroelektros stotis ties Pažaisliu (1934, vokiečių kalba).