Šlepkas Alvydas 1966 01 27Videniškiai (Molėtų rj.), lietuvių aktorius, režisierius, rašytojas, scenaristas. Baigė Lietuvos muzikos akademiją (1992 aktorinį meistriškumą, 1994 – teatro režisūrą). 1992 vaidino Vilniaus mažajame teatre, 1993–94 šio teatro režisierius, 1999–2012 Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorius. 1995–99 savaitraščio Literatūra ir menas vyriausiasis redaktorius, vėliau – bendradarbis. Sukūrė vaidmenų teatre (Raineris Marija Rilkė – H. Kunčiaus Genijaus dirbtuvė 1998, Riversas – W. Shakespeare’o Ričardas III 1999, Žakas – Molière’o Šykštuolis 2000, Elyzas – J. Dautarto Paskendusi vasara 2001, Karmazinovas – Demonai. Nelabieji. Apsėstieji. Kipšai 2005, pagal F. Dostojevskį, Partizanas Kurmis – V. V. Landsbergio Bunkeris 2006), kine (Krukas – Vilniaus getas 2006, režisierius A. Juzėnas), televizijos serialuose, režisavo spektaklių, televizijos serialų (Nekviesta meilė 2007–09, Sidabrinė gervė 2008). Parašė eilėraščių (rinkiniai Taika tavo kraujui 1997, Z. Gėlės premija 1998, Tylos artėjantis 2003), novelių (rinkinys Lietaus dievas 2005), romaną Mano vardas – Marytė (2012, 52014, Lietuvos rašytojų sąjungos ir J. Marcinkevičiaus premijos, abi 2012), televizijos serialų scenarijų (Nekviesta meilė 2007–09, Sidabrinė gervė 2008). J. Lindės‑Dobilo premija (2004).