Stupinas Liudvikas 1871 12 04Jomantai (Telšių apskr.) 1934 07 15Klaipėda (palaidotas Smiltynėje), Lietuvos jūrininkas, jūrų kapitonas. Pirmasis Lietuvos Respublikos uosto Klaipėdoje viršininkas. Mirus tėvams L. Stulpinas 1885 persikėlė į Liepoją. Čia įsidarbino burlaivio Honoria junga, vėliau tarnavo Rusijos imperijos prekybos laivyne. 1903 baigė Liepojos jūrų mokyklą; tolimojo plaukiojimo kapitonas. Dirbo šturmanu įvairiuose laivuose. 1909 paskirtas keleivinio laivo Lithuania, 1911 – Rusijos Rytų Azijos laivininkystės bendrovės garlaivio Birma kapitonu. Per I pasaulinį karą L. Stulpinas buvo laivo Russia kapitonas (šiuo laivu lietuviai karo pabėgėliai per Liepojos uostą 1918 grįžo iš Suomijos į Lietuvą). Po I pasaulinio karo L. Stulpinas grįžo į Lietuvą. 1919 buvo paskirtas Lietuvos konsulu Liepojoje. 1923–33 Klaipėdos uosto viršininkas, uosto kapitonas. Prisidėjo kuriant Lietuvos laivyną, Jūrininkų mokyklą, buvo Lietuvos jūrininkų sąjungos įkūrimo (1923) iniciatorius, garbės pirmininkas. Gedimino 4 laipsnio ordinas (1929). 1997 Klaipėdos 28 vidurinei mokyklai suteiktas L. Stulpino vardas; 2006 mokykloje atidarytas L. Stulpinui skirtas muziejus. Sukurtas dokumentinis filmas Liudvikas Stulpinas. Pirmasis Klaipėdos uosto kapitonas (2008).