Sušnskas Alfonsas 1909 01 25Ryga 1966 06 18Braddock (Pensilvanijos valstija, Jungtinės Amerikos Valstijos), Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių katalikų kunigas. 1934 baigęs Kauno kunigų seminariją įšventintas kunigu. Dirbo Panevėžio vyskupijos ir Ramygalos progimnazijos kapelionu. Sovietinės okupacijos pradžioje pasitraukė į Vokietiją. Grįžęs rengėsi Birželio sukilimui, 1940 10 29 suimtas ir kalintas Kauno kalėjime, prasidėjus II pasauliniam karui išlaisvintas. 1942 laikraštis Panevėžio balsas išspausdino jo atsiminimų apie sovietų kalėjimą. 1941–44 Panevėžio gimnacijų kapelionas. 1944 pasitraukė į Vokietiją. Würzburgo universitete studijavo religijos psichologiją. 1949 persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas. Dirbo kunigu Pittsburgo vyskupijos amerikiečių parapijose, nuo 1960 Šv. Izidoriaus lietuvių parapijos Braddocke (Pensilvanijos valstija) klebonas. Parašė knygą jaunimui Maršas jaunystei (1937, papildytas leidimas Jaunystės maršas 1957), knygą Šviesa ir šešėliai (nebaigta, išleista 1973). Į lietuvių kalbą išvertė J. Doulleto knygą Maskva be kaukės (su J. Prunskiu, 1931). Bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje Lietuvoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Išleistas straipsnių rinkinys Ir vėl knygą atvertus (2011).

Antanas Balašaitis