Ločerýtė-Dãle Alma 1946 02 03Biržai, lietuvių vertėja. 1969 baigė Vilniaus universitetą (anglų kalbą ir literatūrą). 1970 išvyko į Norvegiją, studijavo rusų ir baltų kalbas Oslo ir Stokholmo universitetuose. 1976–86 dėstė Oslo liaudies universitete, 1985–2001 dirbo Oslo universiteto bibliotekoje. Propagavo lietuvių kultūrą Novegijoje, organizavo Lietuvos dailininkų parodų. Sudarė ir į norvegų kalbą išvertė 5 poezijos rinkinius ir rinktines: Just. Marcinkevičiaus knygas Eilėraščiai meilei (su H. Bjorvandu, 1978) ir Gerumo duona (1989), M. Martinaičio knygą Kukučio baladės ir kiti eilėraščiai (su O. Abrahamsenu, 1987), S. Gedos knygą Mamutų tėvynė ir kiti eilėraščiai (1991), J. Vaičiūnaitės knygą Eilėraščiai iš „Nemigos aitvaro“ ir kitų rinkinių (su O. Abrahamsenu, 1994). Sudarė ir išvertė lietuvių poezijos antologiją Laukai byloja (su O. Abrahamsenu, 1984). Į lietuvių kalbą išvertė norvegų poeto O. Abrahamseno rinktinę Eilėraščiai (1990), norvegų rašytojo I. Ambjørnseno romanus Vaizdas į rojų (2005) ir Kraujo broliai (2006), N. Witoszek knygą Norvegai (su D. Krištopaite, 2006), knygas paaugliams B. Sortlando ir H. Kramer Ką mena širdis (2012), B. Sortlando Minutė tiesos (2015), H. Wassmo romanus Šimto metų istorija (2011) ir Tora (2 knygos 2009).

Alma Ločerytė