Jóvaiša Leonas 1921 01 11Lieplaukė (Telšių valsčius) 2017 01 17Vilnius, lietuvių edukologas. E. Jovaišos tėvas. Habilituotas daktaras (socialiniai mokslai; pedagogikos mokslų daktaras 1971). 1950 baigė Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą. 1941–48 dėstė Anykščių, Trakų, Telšių vidurinėse mokyklose ir mokytojų seminarijose, 1948–58 – Klaipėdos mokytojų institute. 1953–56 Klaipėdos miesto švietimo skyriaus Pedagoginio kabineto vedėjas, 1956–58 Klaipėdos internatinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas, direktorius. 1958–70 Švietimo ministerijos Mokyklų mokslinio tyrimo instituto mokslinis sekretorius. 1958–70 dėstė Vilniaus pedagoginiame institute, 1970–95 – Vilniaus universitete (1978–86 Pedagogikos katedros vedėjas), 1993–96 – Kauno technologijos universitete; profesorius (1973). Tęstinio mokslinių darbų rinkinio Acta paedagogica Vilnensia steigėjas (1991), 1991–2000 sudarytojas ir vyriausiasis redaktorius. Svarbiausi veikalai: Mokinių parengimo rinktis profesiją pagrindai (1970), Psichologinė diagnostika (1975), Profesinio orientavimo pedagogika (1978), Asmenybė ir profesija (1981), Ugdymo gairės (1985), Pedagogikos pagrindai (su kitais, 2 tomai 1987–89), Pedagogikos terminai (1993), Edukologijos pradmenys (1993 42001), Edukologijos įvadas (1993 32001), Hodegetika: auklėjimo mokslas (1995), Toks gyvenimas (2000), Ugdymo mokslas ir praktika (2001), Veikimo įgymių plėtra (2004), Enciklopedinis edukologijos žodynas (2007), Apie tikėjimo ugdymą: knyga ieškantiems tiesos: apmąstymai, Profesinio orientavimo ir konsultavimo psichologija, Gyvenimo sėkmės ugdymas: knyga skirta tėvams, studentams, pedagogams, siekiantiems kurti laimingą gyvenimą sau ir kitiems (visi trys 2009), Pedagogikos propedeutika (2011). Išvertė I. Kanto knygą Apie pedagogiką (1990). Gedimino ordino Riterio kryžius (2001).

Leonas Jovaiša