Kaldų lakas, krikščionybėje – liturginių metų laikotarpis nuo Kalėdų šventės pradžios (gruodžio 25) iki Kristaus krikšto šventės (trečias sekmadienis po Kalėdų). Į Kalėdų laiką įeina pirmojo kankinio šv. Stepono (gruodžio 26), apaštalo Jono (gruodžio 27), Nekaltųjų Vaikelių (Betliejaus kūdikių išžudymo; gruodžio 28), Šventosios Šeimos (1 sekmadienis po Kalėdų), Marijos, Dievo Gimdytojos (sausio 1) ir Viešpaties Apsireiškimo – Trijų Karalių (sausio 6) – šventės.

Rytų Bažnyčioje pagal Julijaus kalendorių Kalėdų laikas trunka nuo sausio 7 iki 17 dienos. Kalėdų laiko šventimo tradicija susiformavo 7 amžiuje.

Algimantas Kajackas