Rasimãvičius Pranas Vytautas 1930 10 11Skėriai (Žaslių valsčius) 2002 03 15Vilnius, lietuvių teisininkas. Daktaras (socialiniai mokslai; teisės mokslų kandidatas 1969). 1957 baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą iki 1995 dėstė fakulteto Civilinės teisės ir proceso katedroje, 1975–76 fakulteto prodekanas, 1976–85 Civilinės teisės ir proceso katedros vedėjas, 1985–90 – fakulteto dekanas. 1998–2001 dėstė Lietuvos teisės akademijoje (2000–04 – Lietuvos teisės universitetas), 1999–2000 Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedros, 2000–01 – Šeimos teisės ir civilinio proceso katedros vedėjas; profesorius (1990). 1958–63 Vilniaus miesto Lenino rajono 2 apylinkės liaudies teismo (I sudėties) vyriausiasis teisėjas. 1993–99 Konstitucinio Teismo (I sudėties) teisėjas. 1990 Santuokos ir šeimos kodekso rengimo darbo grupės vadovas. Mokslinės veiklos pagrindinės sritys: žemės ūkio produkcijos supirkimas, prievolių teisė, sutartiniai teisiniai santykiai, buitinės nuomos ir panaudos sutartys, šeimos santykių teisinis reguliavimas, atstovavimas teisme, civilinio proceso terminai, teisinė edukacija. Paskelbė mokslinių straipsnių. Išleido mokomąją priemonę Butų teisė (su V. Pakalniškiu, 1975), vadovėlius aukštosioms mokykloms Tarybinė civilinė teisė (su kitais, dvi dalys 1975–77 21988), Tarybinė šeimos teisė (1981), Tarybinė civilinio proceso teisė (su kitais, 1983), Civilinė teisė (su kitais, 1997 21998). Gedimino ordino Riterio kryžius (1999).

L: Profesorius Pranas Vytautas Rasimavičius: tarp teisės ir žmogiškumo Vilnius 2011.

Juozas Žilys

Pranas Vytautas Rasimavičius