ARMIR (it. Armata Italiana in Russia), Itãlijos ármija Rùsijoje (1942 07–12), Italijos karinis junginys.

Sudaryta iš Alpių, 2‑ojo armijos ir 35‑ojo (buvusio ekspedicinio) korpusų bei smulkesnių junginių. Turėjo 229 000 žmonių, 3000 artilerijos pabūklų ir minosvaidžių, 80 tankų ir savaeigių pabūklų, 100 lėktuvų ir 17 000 automobilių. Vadas Italo Gariboldi.

ARMIR suaktyvino Italijos dalyvavimą Rytų fronte (nuo karo pradžios ten veikė italų ekspedicinis korpusas). Atvyko 1942 07 pabaigoje ir priklausė prie Dono veikusiai Vokietijos armijų grupei B. Nuo 1942 12 gynėsi Dono vidurupio dešiniajame krante. 1942 12 16–30, per SSRS kariuomenės operaciją Mažasis Saturnas (Vokietijos kariuomenės apsupimo prie Stalingrado operacijos dalis, Stalingrado mūšis), visiškai sumušta (apie 86 000 karių žuvo, dingo be žinios ar pateko į nelaisvę, apie 30 000 sužeista). ARMIR likučiai grįžo į Italiją.