Pawiński Adolf (Adolfas Pavnskis) 1840 05 07Zgierz (Lodzės vaivadija) 1896 08 24Grodzisk Mazowiecki (Mazovijos vaivadija), lenkų istorikas, archyvistas. Lenkų mokslų akademijos narys (1891). 1868–69 dėstė Varšuvos vyriausiojoje mokykloje. Nuo 1871 Varšuvos universiteto profesorius. 1875–96 Vyriausiojo senųjų aktų archyvo Varšuvoje direktorius. Vienas Varšuvoje leidžiamo žurnalo Ateneum steigėjų (1876), 1890–96 vyriausiasis redaktorius. Tyrė daugiausia 16 a. Lenkijos politinių ir ekonominių institucijų, pirmiausia iždo, raidą. Polemizavo su Krokuvos mokyklos istorikais dėl Abiejų Tautų Respublikos žlugimo priežasčių. Svarbiausi veikalai: Iždo reikalai Lenkijoje ir jų istorija Stepono Batoro valdymo laikais (Skarbowość w Polsce i jej dzieje za Stefana Batorego 1881), XVI amžiaus Lenkija geografiniu statistiniu požiūriu (Polska XVI wieku pod względem geograficzno‑statystycznym 5 tomai 1883–96), Seimelių valdžia Lenkijoje Kujavijos vaivadijų santykių fone 1572–1795 (Rządy sejmikowe w Polsce na tle stosunków województw kujawskich 1572–1795 1888), Žygimanto Senojo jaunystės metai (Młode lata Zygmunta Starego 1893), Žemių seimeliai (Sejmiki ziemskie 1895). Paskelbė 17 tomų istorinių šaltinių (iždo, teismų knygų, seimų dienoraščių, seimelių instrukcijų ir kita), buvo vienas istorijos šaltinių serijos Żródła Dziejowe rengėjų (parengė tomą 2–4 1876–77, tomą 7–9 1879–81 ir tomą 11 1882).