Albina Pajarskaitė

Pajarskáitė Albina, vienuolinis vardas Marija Jurgė 1927 01 06Nociūnai (Šimonių vlsč., Panevėžio apskr.), Lietuvos katalikų vienuolė, pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvė. Dirvožemininkė. Dr. (biomed. m.; ž. ū. m. kand. 1965). 1945–49 ir 1953–54 studijavo Vilniaus universitete Gamtos mokslų fakultete geografiją. 1949–51 Archititektūros reikalų valdybos prie LSSR Ministrų tarybos Technikinio archyvo vedėja, 1951–53 Kybartų vidurinės mokyklos mokytoja. 1954–56 Žemdirbystės ir dirvožemio instituto Vokės filialo Dirvožemio skyriaus vyriausioji laborantė, 1957–63 jaunesnioji mokslinė darbuotoja; 1956–57 Viešvilės Vaikų namų ir Vilniaus antrųjų vaikų namų direktoriaus pavaduotoja. 1963–68 Baltarusijos dirvožemio mokslinio tyrimo instituto Dirvožemio erozijos laboratorijos Minske mokslinė darbuotoja; 1968–82 Lietuvos Respublikinės agrochemijos laboratorijos dirvožemio tyrimo vyriausioji metodininkė. Mokslinių tyrimų sritis – dirvožemio erozija ir Lietuvos dirvožemio dangos struktūra. Sudarė 1 Lietuvos reljefo morfometrinį, 2 Lietuvos ir 1 Baltarusijos eroduojamų dirvožemių žemėlapius. Monografijos Lietuvos TSR dirvožemiai (1965) viena autorių. Paskelbė 34 mokslinius straipsnius.

1957 įstojo į pogrindinės Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregaciją. 1978–88 ir 1992–2000 jos vyriausioji vadovė. Platino pogrindinę religinę spaudą. 1980 Kaune suorganizavo Teologijos‑katechetikos kursus katechetams rengti. Sovietų saugumo buvo persekiojama ir tardoma. 1988 jos iniciatyva Lietuvoje įkurtas Caritas, 1989–91 jo pirmininkė, 1991–97 – Lietuvos Caritas federacijos generalinė sekretorė. 1989–90 žurnalo Caritas redaktorė. A. Pajarskaitės pastangomis ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyskupų Konferencijos lėšomis 1992 Kaune prie Vytauto Didžiojo universiteto įkurtas Socialinės rūpybos profesinių studijų centras. 1995–98 Lietuvos moterų vienuolijų generalinių vyresniųjų konferencijos pirmininkė.

2271