Albinas Pajarskas

Pajárskas Albinas (slap. Bebas) 1923Jotkonys (Svėdasų vlsč.) 1949 11 01prie Priegodo ežero (Šimonių giria), vienas Lietuvos antisovietinių partizanų Aukštaitijoje vadų. Pulkininkas leitenantas (1999, po mirties). 1943 baigė Rokiškio gimnaziją. Nuo 1945 01 buvo Vytauto apygardos Liūto rinktinės Žalgirio būrio, nuo 1947 – Algimanto apygardos Šarūno rinktinės partizanas. 1948 paskirtas Algimanto apygardos štabo viršininku. Žuvo štabo bunkeryje kartu su apygardos vadu A. Starkumi (slapyvardis Montė), štabo adjutantu J. Burneika (slapyvardis Tardytojas) ir keturiais eiliniais kautynėse su Svėdasų vlsč. saugumo kariuomenės kareiviais. Jų palaikai artimųjų ir bendražygių buvo slapta perkelti ir palaidoti Adomynės kapinėse (dabar Šimonių seniūnija, Kupiškio rj. savivaldybė). Žūties vietoje 1999 pastatyti tipiniai atminimo ženklai. Karys savanoris (1999, po mirties). Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius (1999, po mirties).

Bebas

2737