Papãgas Aleksandras (Alexandros Papagos) 1883 12 09Atėnai 1955 10 04Atėnai, Graikijos karo ir valstybės veikėjas. Feldmaršalas (1949). Studijavo Briuselio karo akademijoje ir Ipro kavalerijos mokykloje. 1912–13 Balkanų karo dalyvis. 1919–22 dalyvavo įsiveržime į Turkiją, vadovavo kavalerijos brigadai. 1935–36 karo ministras. Monarchistas, 1935 padėjo karaliui Jurgiui II sugrįžti į sostą (buvo nuverstas 1924), 1936 – J. Metaksui įvesti diktatūrą. Vėliau buvo generalinio štabo viršininkas, daug prisidėjo pertvarkant ir perginkluojant Graikijos kariuomenę. 1940 09 Italijai užpuolus Graikiją, paskirtas kariuomenės vyriausiuoju vadu, sėkmingai išstūmė Italijos kariuomenę į Albaniją, bet nesugebėjo pasipriešinti 1941 04 įsiveržusiai Vokietijos kariuomenei. Liko Graikijoje, 1943 07 su kitais generolais suimtas, kalintas Vokietijos koncentracijos stovyklose. 1945 grįžo. 1949 01–1951 05 vėl buvo kariuomenės vyriausiasis vadas, vadovavo kovai su komunistų partizanais. 1951 įkūrė Graikijos susivienijimo partiją, kuri 1952 laimėjo rinkimus (parlamente gavo 239 vietas iš 300). 1952–55 ministras pirmininkas; A. Papago vyriausybė sėkmingai vadovavo pokarinės Graikijos atkūrimo darbams.