Devenenė Alena, Grigáitienė 1904 10 01Vilnius 1999 02 14Saint Petersburg (Floridos valstija; palaidota Čikagoje), lietuvių visuomenės veikėja. J. Vileišio duktė, K. Devenio motina.

1924 baigė Vytauto Didžiojo gimnaziją Vilniuje. Už priešinimąsi lenkų okupacinei valdžiai ištremta iš Vilniaus, dirbo Žemės ūkio rūmuose Kaune. 1924–28 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1937–40 Lietuvos ūkininkių draugijos pirmininkė.

1940 vėl išvyko į Jungtines Valstijas; Susivienijimo lietuvių Amerikoje, ALT, BALF, Valstiečių liaudininkų sąjungos, Tarptautinės valstiečių sąjungos (vadinamojo Žaliojo internacionalo), Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto, JAV lietuvių bendruomenės, Tautos fondo veikėja. 1942 jos pastangomis jos vyras M. Devenis paleistas iš SSRS Vorkutos lagerio. Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios kuratorė (1951). 1974 su M. Deveniu įsteigė Devenių kultūros fondą. 1986 su antruoju vyru K. Grigaičiu Čikagoje įkūrė laikraštį Lietuvių balsas. Bendradarbiavo Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių spaudoje.

2271