Parenti Alessandro (Alesandras Pareñtis) 1965 11 15Florencija, italų kalbininkas. Dr. (1997). 1984–90 Florencijos universitete studijavo lyginamąją kalbotyrą. Daktaro disertacijoje nagrinėjo apibrėžtumo ir neapibrėžtumo kategoriją (daugiausia rėmėsi graikų kalba, nagrinėjo ir lietuvių kalbos įvardžiuotinių būdvardžių vartoseną). Lietuvių kalba susidomėjo dar universitete (M. T. Ademollo Gagliano mokinys). 1992, 1994 Vilniaus universitete lankė lietuvių kalbos kursus. Išleido Italų–lietuvių, lietuvių–italų kalbų žodyną (Dizionario Italiano–lituano, lituano–italiano 1994 32006). Paskelbė straipsnių lietuvių, prūsų kalbos klausimais.

2069