von Arneth Alfred (Alfredas fon Árnetas) 1819 07 10Viena 1897 07 30Viena, austrų istorikas. Nuo 1868 Austrijos valstybės archyvo direktorius. Nuo 1879 Imperatoriškosios mokslų akademijos prezidentas. Tyrinėjo 18 a. Austrijos istoriją; skelbė imperatoriaus šeimos narių korespondenciją. Svarbiausi veikalai: Princas Eugenijus Savojietis (Prinz Eugen von Savoyen 3 tomai 1858), Marijos Teresės valdymo istorija (Geschichte Maria Theresias 10 tomų 1863–79), Septynerių metų karo istorija (Geschichte des Siebenjärighen Krieges 1875); autobiografinė knyga Iš mano gyvenimo (Aus meinem Leben 2 tomai 1891–92).