Pabijnas Algimantas 1936 07 08Kaunas, lietuvių žurnalistas, poetas. 1963 Vilniaus universitete baigė žurnalistiką. Dirbo laikraščių ir žurnalų redakcijose, 1985–91 žurnalo Kinas redaktorius. Spaudoje paskelbė publicistinių straipsnių, literatūros, kino recenzijų, feljetonų, humoreskų, pamfletų. Parašė satyrinių ir humoristinių eilėraščių knygas Skersvėjai (1956), Kepurė dega (1961), Šimtas perkūnsargių (1967), Juoko ašaros (1973), Angelo plaukai (1980), Ašara skersvėjuos (1982), epigramų rinkinį Paslaptis, kurią žino visi (1987), jose išjuokiamas biurokratizmas, veidmainiškumas. Ironiškų eilraščių rinkinio Gražuolės obuolys kupreliui (1997) pagrindinė tema – etinių vertybių degradacija. Kūrybai būdinga ironiška aforistinė kalba.

2271