Šimánskis Algirdas Bronislovas (slap. Algirdas, Kirstukas) 1925 09 02Petkeliškiai (Veiverių vlsč.) 1948 11 03Kajackai (Kazlų Rūdos vlsč.), vienas antisovietinių partizanų Suvalkijoje vadų. Partizanų jaunesnysis puskarininkis (1948). Majoras (2012, po mirties). Mokydamasis Veiverių gimnazijoje 1945 02 01 išėjo pas Tauro apygardos Dariaus ir Girėno kuopos partizanus. 1947 01–10 Birutės rinktinės štabo adjutantas, nuo spalio 15 buvo Spaudos informacijos skyriaus viršininkas. 1948 05 Kazlų Rūdos miške baigė Puskarininkių mokomosios kuopos II laidos kursus. Rugpjūčio 10 žuvus Birutės rinktinės vadui J. Aleščikui (slapyvardis Rymantas), jos vadu tapo A. Šimanskis. Saugumo Kazlų Rūdos pajėgoms apsupus bunkerį, sužeistas A. Šimanskis jame nusišovė; Birutės rinktinės štabo viršininkas A. Stačiokas (slapyvardis Žiogas) buvo nukautas (prieš tai abu atsišaudydami sudegino dokumentus). Kūnai buvo išniekinti Kazlų Rūdoje, neatpažinti, užkasti partizanų kapavietėje Veiveriuose. Karys savanoris (2012, po mirties). Partizanų juostelės Už uolumą ir Už narsumą (1946).

Algirdas; Kirstukas

L: Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953 t. 9 Vilnius 2013.

1248