Orẽnius Algirdas Karolis 1936 03 10Patyrėliai (Raudėnų vlsč., Telšių apskr.), Lietuvos karo veikėjas. Pulkininkas (1982 SSRS kariuomenės, 1995 Lietuvos kariuomenės). Dr. (technol. m.; techn. m. kand. 1979). 1954–57 mokėsi Dniepropetrovsko (Ukraina) priešlėktuvinės gynybos karo mokykloje. 1971 baigė Kariuomenės priešlėktuvinės gynybos karo akademiją Kijeve, 1974–78 jos adjunktas (aspirantas), 1978–87 dėstytojas; docentas (1985). 1971–74 SSRS kariuomenės bataliono vadas, pulko vado pavaduotojas, pulko vadas. 1988–91 Ukrainos mokslų akademijos Naujųjų fizikos ir taikomųjų problemų instituto mokslinis darbuotojas, skyriaus vedėjas. 1991 Lietuvos krašto apsaugos departamento Oro erdvės apsaugos skyriaus viršininkas, Vyriausiojo štabo viršininko pavaduotojas. 1992–93 Lietuvos Respublikos vyriausybės patarėjas krašto apsaugos klausimais, Lietuvos ambasados Ukrainoje kanceliarijos vedėjas. 1993–97 Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo komiteto patarėjas. 1997–2000 dėstė Lietuvos karo akademijoje, nuo 2000 dėstė Mykolo Romerio universitete.

1974–91 Ukrainoje dirbo mokslinį tiriamąjį darbą kariuomenės valdymo bei naujų ginkluotės sistemų kūrimo tematika. Paskelbė daugiau kaip 20 mokslo publikacijų geopolitikos, karinės politikos, karo teisės ir kariuomenės organizavimo klausimais.