Óstis Algirdas 1931 05 24Panevėžys, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių visuomenės veikėjas. Teisininkas, inžinierius. Teisės dr. (1965). 1944 pasitraukė į Vokietiją, vėliau persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas. 1955 baigė Merilando universitetą, 1965 De Paulio universitetą (Čikaga). 1955–57 tarnavo Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenėje, kapitonas. 1957–61 dirbo inžinieriumi, nuo 1965 – advokatas. Dirbo Čikagos advokatų kontoroje, vėliau teisės konsultantu pramonės bendrovėje. Nuo 1984 užsiėmė privačia teisės praktika. Lietuvių fondo (1989–92 valdybos, 1997–2001 tarybos pirmininkas), Lietuvių katalikų spaudos draugijos (nuo 1987 vicepirmininkas) veikėjas.

1580