Alodija Dičiūtė-Trečiokienė

A. Dičiūtė‑Trečiokienė. Končiako duktės vaidmuo (A. Borodino operoje Kunigaikštis Igoris 1935, dirigentas M. Bukša, režisierius T. Pavlovskis, dailininkas M. Dobužinskis)

Dičitė-Trečiokenė Alodija 1905 09 28Kamenskoje (Ukraina) 1997 10 02Santa Monica (Kalifornijos valstija), lietuvių dainininkė (mecosopranas).

Išsilavinimas ir veikla

1928 baigė Kauno muzikos mokyklą (V. Grigaitienės klasę). 1929 studijas tęsė Paryžiuje pas S. Gladkają-Kedrovą. 1930–44 Valstybės teatro solistė (sukūrė 48 vaidmenis). Dainavo su F. Šaliapinu ir kitais. Koncertavo Lietuvos, Latvijos, Estijos, Vokietijos radijo programose. Tobulinosi Romoje.

Veikla emigracijoje

Pasitraukusi į Vokietiją dainavo lietuvių stovyklose Stuttgarte, Würcburge, Tübingene ir kitur. 1947 atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas. 1949 dainavo American Opera Co. Čikagoje, Studebacker teatre (Karmen). Koncertavo (1951 Kimball Hall surengė solo koncertą), režisavo operas. 1950 Čikagoje įkūrė dainavimo ir operos studiją. 1957–58 vadovavo Amerikos konservatorijos operos klasei. Lietuvių muzikologijos archyvo mecenatė.

Lent. Vaidmenys
Vaidmuo Kūrinys
Dalila C. Saint‑Saënso Samsonas ir Dalila
Marta F. von Flotowo Marta
Karmen G. Bizet Karmen
Končiako duktė A. Borodino Kunigaikštis Igoris

90