Patassé Ange-Félix (Anžas Feliksas Patas) 1937 01 25Paoua (Ouhamo-Pendé provincija) 2011 04 05Douala, Centrinės Afrikos Respublikos politikas. 1959 Paryžiuje baigė Atogrąžų žemdirbystės institutą. 1959–65 dirbo Centrinės Afrikos Respublikos žemės ūkio departamente. 1976 ministras pirmininkas (pareigas ėjo 2 mėnesius – pasiskelbęs imperatoriumi J.-B. Bokassa vyriausybę paleido). 1979 trumpai kalintas (kol J.-B. Bokassa buvo nušalintas nuo valdžios). 1982 prezidento A. Kolingbos apkaltintas mėginęs įvykdyti perversmą; emigravo į Togą. 1993 grįžo ir buvo išrinktas prezidentu; parlamento rinkimus laimėjo jo vadovaujamas Centrinės Afrikos liaudies išsivadavimo judėjimas. Stiprino ryšius su Prancūzija; remdamasis jos kariniais daliniais 1996 numalšino antivyriausybinį maištą. 1997 su priešiškomis grupuotėmis pasirašė paliaubas; įsipareigojo vyriausybės ir kariuomenės aukštais pareigūnais skirti daugiau opozicijos atstovų. 1998 į šalį įvedus Jungtinių Tautų taikos palaikymo pajėgas, 1999 vėl išrinktas prezidentu. Per 2003 03 15 karinį perversmą nuverstas. Politinį prieglobstį gavo Kamerūne.