Gudýnas Antanas (slap. Speigas) 1919 ar 1921Gustaitynė (Klebiškio vlsč.) 1953 07 04Bačkininkų miškas (Pakuonio apylinkės), vienas antisovietinių partizanų vadų Suvalkijoje. Vyresnysis leitenantas (1999, po mirties). 1945 partizanų prašymu Veiveriuose tapęs stribu teikė partizanams žinių. Iškilus suėmimo pavojui, 1946 pradžioje tapo Geležinio Vilko rinktinės Kęstučio kuopos partizanu. 1949 12–1951 10 laikinai ėjo Vyčio tėvūnijos, 1951 02–08 – kartu ir rinktinės vado (žuvus A. Pužui, slapyvardžiu Gintaras) pareigas. Kelis kartus buvo sužeistas. Išdavikiškai nušautas buvusio Geležinio Vilko rinktinės vado A. Šermukšnio (slapyvardis Žilvinas), tapusio saugumo agentu (slapyvardis Vacys).

Speigas

1248