Paulkas Antanas 1955 01 06Salantai, Lietuvos karo veikėjas. Pulkininkas (1998). 1977 baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą (miestų statybą). 1977–80 dirbo Klaipėdoje Statybos remonto valdybos darbų vykdytoju. 1980–91 tarnavo SSRS kariuomenėje: 1980–83 Civilinės gynybos pulko Avarinio techninio būrio vadas, 1983–86 šio būrio štabo viršininko padėjėjas, 1986–87 bataliono štabo viršininkas, 1987–90 vadas. 1990–91 Vilniaus civilinės gynybos štabo viršininko pavaduotojas. 1991–92 Krašto apsaugos departamento Gelbėjimo ir civilinės saugos Vilniaus skyriaus viršininkas, 1992–96 Krašto apsaugos ministerijos Gelbėjimo ir civilinės saugos departamento štabo viršininkas, direktoriaus pavaduotojas. 1996–98 Krašto apsaugos ministerijos Civilinės saugos departamento direktoriaus pavaduotojas, 1998–2004 direktorius. Nuo 2005 buvo Vidaus reikalų ministerijos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas, šio departamento vyresnysis patarėjas.