Arnauld Antoine (Antuanas Arnò), le Grand Arnauld (Didysis Arno) 1612Paryžius 1694 08 08Briuselis, prancūzų katalikų teologas. Jansenistas.

1641 buvo įšventintas į kunigus ir Sorbonoje apgynė doktoratą.

A. Arnauld traktatas Apie dažną komunijos priėmimą (De la fréquente communion 1643) sukėlė teologų diskusiją. Polemizavo (daugiausia Dievo malonės klausimu) su jėzuitais.

Oficialiajai bažnytinei valdžiai pradėjus persekioti jansenistus 1678 išvyko į Nyderlandus.

Darbams būdinga kartezianizmo idėjos, griežtas loginis teiginių dėstymas.

Svarbiausi veikalai: Bendroji ir sisteminė gramatika (Grammaire générale et raisonnée, su C. Lancelot, 1660), Port-Royalio logika (Logique de Port-Royal, su P. Nicole’iu, 1662).

3067