Aarne Antti Amatus (Antis Amatus Árnė) 1867 12 05Pori (šved. Björneborg) 1925 02 05Helsinkis, suomių folklorininkas. 1911–25 dėstė Helsinkio universitete. Dalyvavo tarptautinės Folklorininkų draugijos veikloje. Folkloro istorinio geografinio tyrimo metodo (suomių mokykla) vienas pradininkų. Šio metodo pagrindus išdėstė darbe Lyginamojo pasakų tyrimo metodo vadovas (Leitfaden der Vergleichenden Märchenforschung 1913). Paskelbė seriją pasakų, dainų, mįslių lyginamųjų tyrinėjimų (vokiečių kalba), greta kitų tautų folkloro pavyzdžių pateikė ir lietuviškų tekstų. Remdamasis Europos tautų pasakų motyvų lyginamaisiais tyrinėjimais parengė Pasakų tipų rodyklę (Verzeichnis der Märchentypen 1910), kurioje kiekvienas pasakų tipas turi savo numerį; pagal šią klasifikaciją sudaryti daugelio pasaulio tautų pasakų katalogai (lietuvių – J. Balio Lietuvių pasakojamosios tautosakos motyvų katalogas 1936, B. Kerbelytės Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogas d.1 1999). A. A. Aarneʼ s rodyklę išplėtė ir 1928 (papildytas leidimas 1961) anglų kalba išleido Jungtinių Amerikos Valstijų folklorininkas S. Thompsonas (1885–1976).

2511