Apãštalų Sóstas (lot. Sedes Apostolica), Apãštalų sóstinė, Šventàsis Sóstas, aukščiausia popiežiaus valdžios institucija, popiežiaus būstinė su Romos kurija. Apaštalų Sostas pavadintas popiežiaus Damazo I apie 382 sušauktame sinode siekiant įtvirtinti Romos popiežiaus viršenybę prieš Konstantinopolio patriarchą. Apaštalų Sostas užtikrina Katalikų Bažnyčios veiklą, kuri remiasi popiežiaus viršenybe ir Kanonų teise.