Arktogja, zoogeografinė erdvė, apimanti beveik visas Žemės rutulio sausumos dalis, išskyrus Pietų Ameriką ir Australiją. Arktogėja dalijama į holarktinę sritį, Indijos–Malajų sritį ir etiopinę sritį. Arktogėjoje vyko kanopinių, straublinių, plėšriųjų, primatų evoliucija. Arktogėjai būdinga gausios rūšimis gyvūnų šeimos ir gentys (vilkai, lapės, šernai), kurių paplitimo arealas labai didelis, nedaug endemikų (bebrai, kurmėnai, tetervinai, narūnėliai). Arktogėjos fauna dėl skirtingos aplinkos ir gyvenimo būdo labai įvairi, tačiau visur dominuoja placentiniai žinduoliai. Tai susiję su praeityje buvusiais ar dabar esančiais žemynų ryšiais sausuma. Arktogėjos šiaurinės dalies faunos (ypač tundros ir miškų zonos) panašumą lėmė pliocene ir kvartere egzistavę sausumos tiltai, kuriais vyko intensyvi gyvūnų migracija. Pvz., iš Eurazijos į Šiaurės Ameriką nukeliavo briedžiai, taurieji elniai, rudieji lokiai, iš Šiaurės Amerikos į Euraziją – avijaučiai, šiauriniai elniai. Dažnai Arktogėja vadinama tik holarktinė sritis, o Indijos–Malajų ir etiopinė jungiamos į Paleogėją. Kitos zoogeografinės erdvės – Notogėja ir Neogėja.

455