Arlekinas sveikina publiką (17 a. raižinys pagal A. Lepautre’ą)

Arleknas (it. Arlecchino), italų commedia dell’arte personažas, vienas tarnų (dzaniai). 16 a. antroje pusėje Arlekinas vaizduotas kaip prasčiokas apsukruolis tarnas, rezgantis komedijos intrigą. Arlekino kostiumas buvo apsiūtas įvairiaspalvėmis medžiagos skiautėmis. 17 a. viduryje susiformavo naujas Arlekino tipažas: gudrus, sąmojingas tarnas intrigantas. Arlekino kostiumo skiautes pakeitė raudonos, geltonos ir žalios spalvos trikampiai, jungiami į įvairias figūras.

237