Arlingtono nacionalinės kapinės

Memorialinis amfiteatras (atidengtas 1921)

Korėjos karo (1950–1953) memorialas (atidengtas 1958)

Árlingtono nacionãlinės kãpinės (Arlington National Cemetery), labiausiai žinomos iš daugiau kaip 100 Jungtinių Amerikos Valstijų nacionalinių kapinių. Yra Vašingtono priemiestyje. 1864 įkurtos karių kapinės, nuo 1883 – dabartinis pavadinimas. Plotas 200 hektarų. Čia palaidota daugiau kaip 240 000 Jungtinių Amerikos Valstijų žuvusių karių, žymių visuomenės veikėjų, politikų (prezidentai J. F. Kennedy, W. H. Taftas). 1921 pastatytas paminklas Nežinomam kariui. Yra 28 dideli ir 142 mažesni monumentai ir meorialai. Kapinėse taip pat palaidotas 1920 02 24 Kaune žuvęs Amerikos brigados Lietuvoje leitenantas S. Harrisas (1922 Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai pastatydino paminklą su Amerikos ereliu bei Lietuvos Vyčiu ir užrašu, kad jis žuvo už Lietuvos laisvę), 1986 – lietuvis Jungtinių Amerikos Valstijų pulkininkas J. Manelis, 1993 – Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenės seržantas majoras V. Sabaliauskas (gimė 1910 Lietuvoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose žinomas kaip W. J. Sabalauski).

2271