Palacio Valdés Armando (Armandas Palãsijus Valdèsas) 1853 10 04Entralgo (Astūrijos autonominė sritis) 1938 02 03Madridas, ispanų rašytojas. Ispanijos karališkosios akademijos narys (1906). Nuo 1870 gyveno Madride. Madrido universitete studijavo teisę. Konservatyvios ideologijos kūrybai būdinga realistinė, kartais natūralistinė maniera, turinti sentimentalumo ir humoro bruožų. Prozoje tęsė kostumbrizmo tradicijas. Parašė kritinių straipsnių apie ispanų literatūrą (rinkiniai Literatūriniai portretai / Semblanzas literarias 1878, 1881 literatūra / La literatura en 1881, su L. Alas, 1882). Romanuose Morta ir Marija (Marta y María 1883), San Sulpicijaus sesuo (La hermana San Sulpicio 1889) pasisakoma prieš religinį asketizmą, romane Prarastasis kaimas (La aldea perdida 1903) elegiškai pavaizduotas patriarchalinis kaimas Astūrijoje. Parašė romanus Ponaitis Oktavijus (El señorito Octavio 1881), Ligonio palaima (El idilio de un enfermo 1884), Chosė (José 1885), Riverita (1886), Puta (La espuma 1890), Kapitono Riboto džiaugsmas (La alegría del capitán Ribot 1899), Natalijos duktė (La hija de Natalia 1924), Šventoji Rochelija (Santa Rogelia 1926). Išleido apsakymų rinkinius Smarkūs vandenys (Aguas fuertes 1884), Paukštis rankoje ir kiti apsakymai (El pájaro en la mano y otros cuentos 1925).

2440