Ars pirmosios parodos plakatas su J. Mikėno akvarelės reprodukcija (1932)

„Ars“, lietuvių dailininkų grupuotė, veikusi 1932–1935 Kaune. Nariai: A. Galdikas, A. Gudaitis, V. K. Jonynas, T. Kulakauskas, Juozas Mikėnas, A. Samuolis, J. Steponavičius, V. Vizgirda. Iniciatorių (A. Gudaitis, J. Mikėnas, A. Samuolis, V. Vizgirda) tikslas buvo sutelkti stipriausias lietuvių modernios dailės pajėgas ir aktyvia veikla įtvirtinti jos pozicijas. Arsininkai siekė sukurti savitą lietuvių dailės stilių, pagrįstą 20 a. pradžios modernaus meno laimėjimais ir kūrybiškai plėtojamomis tautodailės tradicijomis. Ars 1932 ir 1934 Kaune surengė dvi parodas. Pirmosios proga (joje dalyvavo ir M. Dobužinskis) buvo išleistas programinis leidinys Ars su grupuotės manifestu, dailėtyrininko P. Galaunės straipsniu Lietuvos meno keliai ir arsininkų kūrinių reprodukcijomis. Manifeste reiškiamas nepasitenkinimas esama lietuvių dailės padėtimi, jos atsilikimu, sustabarėjimu, skelbiami naujos kartos estetiniai idealai ir uždaviniai. Grupuotės egzistavimo metais jos narių kūryba buvo nevienalytė, sparčiai keitėsi. Vyravo ekspresionizmo (A. Galdikas, A. Samuolis, A. Gudaitis), reiškėsi neoklasicizmo (J. Mikėnas, A. Gudaitis), fovizmo (V. Vizgirda), kubizmo, konstruktyvizmo, art deco (J. Steponavičius, V. K. Jonynas, T. Kulakauskas) tendencijos. Arsininkų kūryba tapo 20 amžiaus lietuvių dailės atsinaujinimo pradžia ir jos tolesnės raidos pagrindu.

L: J. Umbrasas, E. Kunčiuvienė Lietuvių dailininkų organizacijos 1900–1940 Vilnius 1980.

1348