„Art and Design“ („Dailė ir dizainas“), šiuolaikinės dailės žurnalas, leidžiamas nuo 1985 Londone. Leidėjas bendrovė Academy Group. Išeina kas 2 mėnesiai. Skelbiami straipsniai aktualiais šiuolaikinės dailės klausimais, pateikiama dailininkų kūrybos išsami analizė, aptariamos naujos meno srovės.

1026