„Art et action“ („Menas ir veiksmas“), avangardistinė teatro trupė (vėliau laboratorija), veikusi 1919–33 Paryžiuje. Įkūrė buvusi Comédie-Française teatro aktorė L. Lara su architektu É. Autant’u. Art et action nariai domėjosi kultūrine ir didaktine universitetinių teatrų tradicija, vokaline polifonija, literatūros ir dramos kūrinių skaitymais, vadinamojo kambario teatro (jame žiūrovas atsiduria mažoje erdvėje) specifika, novatoriškomis Rytų Europos teatro idėjomis (V. Mejerholdo, J. Vachtangovo, E. Piscatoro, M. Reinhardto). Trupė (ją sudarė aktoriai mėgėjai) statė tuo metu mažai žinomų užsienio (M. de Ghelderode’o, W. B. Yeatso, F. T. Marinetti, S. Wyspiańskio) ir prancūzų rašytojų (L. Aragono, H. Barbusse’o, P. Claudelio, R. Rolland’o) veikalus; buvo pasirenkami (siekiant visiškos režisūros autonomijos) ne dramos kūriniai (A. Rimbaud Sezonas pragare, M. de Montaigne’io Esė). Art et action avangardistinės idėjos paplito tarp to meto profesionalių aktorių (J. Copeau, L. Jouvet, J.‑L. Barrault, P. Fresnay).

3145