„Arthašastra“, 4–3 a. pr. Kr. Indijos traktatas apie valstybės valdymą. Priskiriama Kautiljai (kitaip vadinamam Čanakja), Maurijų dinastijos valdovo Čandraguptos patarėjui. Parašytas kaip parankinė valdovo knyga. Aptariami konkretūs valstybės valdymo metodai, išorinės ir vidinės grėsmės šaltiniai. Politika vertinama kaip naudos gavimo visomis įmanomomis priemonėmis menas. Svarbiausias senovės Indijos politikos veikalas, reikšmingas istorinis šaltinis.

434