Artilèrijos dirbtùvės, Lietuvos karo pramonės įmonė. Veikė 1930–34 Kaune. Turėjo apie 400 darbininkų. Iš dalies atliko arsenalo funkcijas. Padėjo įgyti ir tvarkyti Lietuvos kariuomenės ginkluotę, dalį jos gamino. Dažnai atlikdavo tuos darbus, kurie dėl brangumo ar pavojingumo nebuvo užsakomi privačioms įmonėms. Veikė 6 skyriai, suskirstyti į 3 grupes: 1) rankinių ir automatinių ginklų, patrankų, šovinių, sviedinių, dujokaukių ir mechanikos, 2) automobilių (šaltkalvių), 3) medžio apdirbimo. Artilerijos dirbtuves pakeitė Linkaičių artilerijos dirbtuvės.

1935