Artiomovskij lietuviai tremtiniai prie barakų (apie 1950)

Artiomovskij (Artiòmovskis), Priisk Artiomovskij (Artiòmovskio kasỹklos), auksakasių gyvenvietė Rusijoje, Irkutsko srityje, Bodaibo rajone, Bodaibo (Vitimo dešinysis intakas) dešiniajame krante. 1253 gyventojai (2017).

1949 06 ir 09 į Artiomovskij ir Šachtovą bei kitas mažesnes gyvenvietes (4–8 km nuo Artiomovskij) iš SSRS okupuotos Lietuvos atitremta apie 500 lietuvių. Kartu su kitų tautybių tremtiniais jie dirbo aukso kasyklose. Gyveno palapinėse ir barakuose. 1957–58 leista išvykti be teisės grįžti į Lietuvą.

1989, 1990 iš Artiomovskij lietuvių kapinių dalis palaikų parvežta į Lietuvą. 2007 Artiomovskij lankėsi ir likusius tremtinių kapus tvarkė bendrijos Lemtis ekspedicija.

1077