Arvydas Pacevičius

Pacẽvičius Arvydas 1961 02 06Suginčiai (Molėtų rj.), lietuvių kultūros istorikas. Dr. (hum. m., 2001). 1986 baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1989–91 dėstė šio universiteto Istorijos fakultete, nuo 1991 dėsto Komunikacijos fakultete, 2003–07 šio fakulteto mokslo prodekanas; profesorius (2009). Nuo 2008 Lietuvos mokslo tarybos narys. 2006–08 vadovavo Vilniaus bažnytinės provincijos archyvų dokumentų ir knygų metaduomenų informacinės sistemos (BARIS) kūrimui. Mokslinių tyrimų sritys: kultūros istorija, knygos ir bibliotekų istorija, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros paveldas, paveldo komunikacija ir informacija. Iki 2009 parašė daugiau kaip 80 mokslinių straipsnių ir studijų: Skriptorius ir raštinių kultūra Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (2002), Lietuvos knygos kultūra ir paleotipų proveniencijos (2003), Protestantiška ir katalikiška knygos kultūra Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: Naujos tyrimų kryptys / Protestant and Catholic Book Culture in the Grand Duchy of Lithuania: New Trends in Research (2006), Gabrielio Naudé idėjų sklaida: moderniosios bibliotekos modelio beieškant (2007), Knygų ženklai ir ego‑dokumentai senosios Lietuvos benediktinių vienuolynų bibliotekose (2008), „Bibliotheca Orientalis“ Jono Krizostomo Gintilos knygų rinkinyje (2009) ir kita. Parašė monografiją Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795–1864 metais. Dingęs knygos pasaulis (2005), mokomąją knygą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bibliotekos (2006). Knygų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra. Tyrinėjimai ir vaizdai (2001), Žemaičių Kalvarija: vienuolynas, bažnyčia ir Kryžiaus kelio stotys (2003), Alma Mater Vilnensis. Vilniaus universiteto istorijos bruožai (2009) vienas autorių. Sudarė knygą Gabrielis Naudé „Patarimai kuriančiam biblioteką“ (2007), kompaktines plokšteles Žemaičių Kalvarijos mokykla 1803–1836 m. (2005), Molėtų dekanato bažnyčių archyvai ir bibliotekos (2009).