„Arzamas“ („Arzamasas“), rusų poetų būrelis, veikęs 1815–18 Sankt Peterburge. Pavadintas pagal D. Bludovo satyrą Regėjimas Arzamaso smuklėje (Videnie v arzamasskom traktire). Susikūrė kaip priešprieša konservatyvių rašytojų draugijai Rusų žodžio mylėtojų pašnekesys (1811–16). Būreliui priklausė V. Žukovskis, K. Batiuškovas, A. Puškinas, P. Viazemskis ir kiti. Propagavo literatūrinės kalbos suartėjimą su šnekamąja, naujus poezijos žanrus, domėjosi Vakarų Europos rašytojų kūryba, pabrėžė literatūros estetinę vertę.

2378