Arzamãso tapýbos mokyklà (Arzamasskaja škola živopisi), pirmoji privati dailės mokykla Rusijos provincijoje. Veikė 1802–1862 Arzamase (Žemutinio Naugardo sritis). Įsteigė ir iki 1861 vadovavo dailininkas A. Stupinas. Nuo 1809 Arzamaso tapybos mokyklą globojo Peterburgo dailės akademija: geriausius mokinius apdovanodavo medaliais, priimdavo studijuoti. Plėtotas akademizmo, sumišusio su provincialiu Rusijos romantizmu, stilius, artimas vadinamosios Venecianovo mokyklos (A. Venecianovas) krypčiai.

2635