Asènas I (Asen I), Ivãnas Asènas I ?? 1196, Bulgarijos caras (1187–96). Asenų dinastijos pradininkas, vienas vadinamosios antrosios Bulgarijos valstybės (1187–1396) įkūrėjų. Kilęs iš Tyrnovo didikų giminės. 1185–87 su broliu Petru vadovavo bulgarų sukilimui prieš Bizantijos valdžią ir nugalėjo. 1187 karūnavosi Tyrnove, palikęs broliui valdyti šalies rytinę dalį. 1196 vėl sumušė Bizantijos kariuomenę. Nužudytas Bizantijos valdžios šalininkų.

1477