Askòldas ir Dỹras, 9 a. antros pusės Kijevo kunigaikščiai vikingai, Riuriko didikai. Anot metraščių, kovojo su drevlianais ir uličiais, apie 860 surengė nesėkmingą žygį į Konstantinopolį. Didžiojo Naugardo kunigaikštis Olegas, užėmęs Kijevą, 882 juos nužudė.

-Dyras