Ašokà (Ashoka) ?? apie 238 pr. Kr., senovės Indijos valdovas (265–238 pr. Kr.; kitais duomenimis, 273–232 pr. Kr.). Maurijų dinastijos. Suvienijo beveik visą Indiją (išskyrus pietinį pakraštį). Jo įsakai, iškalti ant uolų ir kolonų, yra seniausi Indijos epigrafiniai paminklai. Aštuntaisiais valdymo metais, užėmęs Kalingos valstybę ir sukrėstas karo padarinių, atsisakė užkariavimų politikos. Siuntė budistų religines misijas į Ceiloną, Birmą. Buvo pakantus kitoms religijoms. Statė irigacijos įrenginius, ligonines. Po Ašokos mirties Maurijų valstybė ėmė irti.

434