Asteròpė (Asterope), Taũro 21, 5,76 ryškio kintamoji B8 spektrinės klasės pagrindinės sekos žvaigždė. Priklauso Sietyno spiečiui. Nuotolis nuo Saulės 390 l.y.